Mộ Vương Chi Vương

mộ vương chi vương

PHIM Mộ Vương Chi Vương

XEM Cổ Trang Tổng Hợp Trung Quốc

Phim Mộ Vương Chi Vương

vn2 Vietsub Thuyết minh Lồng tiếng Phim (mo vuong chi vuong) HD

Mộ Vương Chi Vương Great King of the Grave 2021 tập trung vào nhân vật Lạc Vũ Tử đã giúp Tần Thủy Hoàng xây thủy Hoàng Lăng. Vì đề phòng hậu nhân của Mộ phái canh giữ sinh lòng tham trộm cướp nó nên đã chia Mộ phái ra làm Công Mộ phái của Lạc gia và Thủ Mộ phái của Mộ Dung gia để hai bên khắc chế lẫn nhau.

Thuyết minh: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32-End
VietSub: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32-End

Công - Thủ hiệu quả

Trong ngàn năm qua khi cả hai duy trì được sự cân bằng, Mộ Dung gia tuân thủ bổn phận, theo quy cũ cha truyền con nối hơn 10 đời ngôi vị. Mộ Vương Chi Vương từ đó được chui ra.

Phim Cổ Trang Tổng Hợp Mo Vuong Chi Vuong

DIỄN VIÊN: Trung Quốc

Phim Trung Quốc Mộ Vương Chi Vương - Mộ Vương Chi Vương Trung Quốc - Mộ Vương Chi Vương vn2phim

CÙNG THỂ LOẠI
Bắt Được Cầu Vồng

Bắt Được Cầu Vồng

PHIM Trung Quốc
34/34
KỸ NỮ QUỲNH CHÂN Y

KỸ NỮ QUỲNH CHÂN Y

PHIM Hàn Quốc 2
24/24
Tân Nương Rơi Lệ

Tân Nương Rơi Lệ

PHIM Nhiều quốc gia
Cẩm Y Chi Hạ

Cẩm Y Chi Hạ

PHIM Trung Quốc
55/55
Phần mềm Test xem video online chia sẻ trên internet, hệ thống auto chặn hiển thị các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam !